Βάσω Κόλλια

Υποψήφια Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Η  Βάσω Κόλλια είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στην ευρωπαϊκή ενοποίηση (Essex University, UK), πλούσιο ερευνητικό έργο, μακρά δράση σε διάφορους τομείς δημοσίου ενδιαφέροντος και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος διοίκησης μεγάλων εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε θέματα όπως, πολιτικές και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακυβέρνηση και ανάπτυξη, σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, ψηφιακή κοινωνία και πολιτιστική ανάπτυξη.

Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης σε ιδρύματα πολιτικής έρευνας, σκέψης και ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει εκπονήσει μελέτες σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης, εξωτερικής πολιτικής, εκπαιδευτικών συστημάτων, οικοσυστημάτων, πολιτισμού, επικοινωνίας, πολιτικής ανάλυσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά ως εμπειρογνώμων και μέλος επιστημονικών επιτροπών και διεθνών fora.

Σήμερα εργάζεται ως ειδική σύμβουλος Διοίκησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού σε  ευρωπαϊκή εταιρεία Δημόσιας Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης.

  • Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης για το Φύλο και την Ισότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
  • Είναι Αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας  Γυναικείων Θεμάτων του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

Έχει διατελέσει:

1) Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (2013-2015).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, σχεδίασε και υλοποίησε την «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» η οποία ετέθη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, για την προώθηση της πρωτοβουλίας, ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων καθώς και ευρωπαϊκών οργανισμών (Google, Microsoft, Oracle, Cisco, Manpower, ΣΕΠΕ, ελληνικά Πανεπιστήμια, European Institute for Gender Equality, European Center for Women and Technology κ.α.) με διεθνή απήχηση και αντίκτυπο, θεσπίζοντας, παράλληλα, δυνατότητα θεσμικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Για τη δράση της αυτή, η οποία, ως καλή πρακτική, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βραβεύθηκε σε διεθνές επίπεδο το Σεπτέμβριο του 2014 από το World Innovation Technology and Services Alliance (WITSA), στην πόλη Γκουανταλαχάρα του Μεξικό. Ο WITSA εκπροσωπεί το σύνολο της διεθνούς αγοράς τεχνολογίας από 80 χώρες.

Στα έργα που ολοκλήρωσε με την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, συγκαταλέγεται η περάτωση δικτύου 60 δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας και τη Γραμμή SOS 15900) για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, σε όλη την Ελλάδα και ο σχεδιασμός του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ/2014-2020. Παράλληλα, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε και οι δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημείο αναφοράς και οδηγό καλής πρακτικής σε θέματα ισότητας των φύλων για τις προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ. Τέλος, κατά την περίοδο της θητείας της δόθηκε  ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της ανάπτυξης, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας με ειδικά προγράμματα που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους.

2) Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004-2007).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της σχεδίασε και εφάρμοσε μια οριζόντια πολιτική νεολαίας σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Το έργο της, πλούσιο και πολυσχιδές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση με το Νόμο 3443/2006 της σύστασης και λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) σε όλους τους δήμους της χώρας, διασφαλίζοντας τη δραστηριοποίηση των νέων στα τοπικά κοινά, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, την εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών. Υπό την ηγεσία της σχεδιάστηκε και επετεύχθη η διεύρυνση, σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της χώρας, των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας για τη στήριξη των νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και την προώθηση της επιχειρηματικής συνείδησής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, εμπνεύστηκε και ίδρυσε, υπό την εποπτεία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Νεολαίας το οποίο στόχο είχε την διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που αφορούσαν θέματα νέας γενιάς. Το σημερινό Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι η εξέλιξη του Ινστιτούτου Νεολαίας.

Θεσμοθέτησε την Ευρωπαϊκή Κάρτας Νέων η οποία είναι ένα καινοτόμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης και κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων πολιτών.

Θεσμοθέτησε την Επιτροπή Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με  αντικείμενο την ανάδειξη, προώθηση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο αλλά συνάμα και την καλλιέργεια της κουλτούρας των νέων στην επιχειρηματικότητα.

3) Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

4) Μέλος:

– της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης

– του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

– της Εθνικής Επιτροπής UNESCO

– της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου

– της Επιτροπής “Ισότητα των Φύλων” της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)

– της Ομάδας των Εμπειρογνώμων  του European Center for Women and Technology (ECWT), ευρωπαϊκού οργανισμού, με διεθνή ουσιαστικό ρόλο και κύρος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών Global Women and Technology Initiative και προωθεί ενεργά το γυναικείο ταλέντο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

– της Επιτροπής των Education Leaders Awards (για 5 συνεχή χρόνια) τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, τόσο των διδασκομένων όσο και των διδασκόντων, όσο και στην ανάδειξη  των βέλτιστων πρακτικών.

  • Μετρά πολλές διακρίσεις για το έργο της από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς.
  • Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Από την μακρά της πορεία στη ΝΔ έχει διατελέσει:

-πρόεδρος της Υ3 (Βορειοανατολική Αττική) Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ

-μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ

-μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ

-μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ

-Στέλεχος: της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος, της Γραμματείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας-Κωνσταντίνος Καραμανλής, καθώς και της Γραμματείας Γυναικών. Επί σειρά ετών έχει εκπροσωπήσει τη ΝΔ σε συνέδρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ένωσης.

-Γενική Διευθύντρια του ΚΠΕΕ. (Το ΚΠΕΕ είναι το παλαιότερο think-tank του κεντροδεξιού-φιλελεύθερου χώρου)

-Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών (πανευρωπαϊκός θεσμός που ιδρύθηκε το 1953 και μέλη της οποίας είναι τα γυναικεία τμήματα των κεντροδεξιών, χριστιανοδημοκρατικών και φιλελεύθερων κομμάτων της Ευρώπης).